Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 24.02.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 924 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 34 ze 751 1,50
Pedagogická fakulta 384 ze 2413 1,56
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 109 ze 197 1,63
Teologická fakulta 54 ze 722 1,53
Zdravotně sociální fakulta 502 ze 2037 1,61
Zemědělská fakulta 94 ze 1244 1,58