Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro LS 2017/2018 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 450 ze 1189 1,71
Filozofická fakulta 64 ze 578 1,52
Pedagogická fakulta 554 ze 1957 1,51
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 80 ze 131 1,59
Teologická fakulta 150 ze 632 1,43
Zdravotně sociální fakulta 484 ze 1797 1,58
Zemědělská fakulta 137 ze 948 1,57