Hodnocení není spuštěno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 bude probíhat od 13.01.2020 00:00.