Ve zprávě uveďte Vaše STUDENTSKÉ ČÍSLO a UŽIVATELSKÉ JMÉNO (IDM LOGIN), kterým se přihlašujete! Dále stručně a výstižně popište vzniklý problém! Tyto upřesňující informace nám urychlí řešit Vaše požadavky.

Přečetl jsi následující stránky?